FAQInternet

Mám zájem o zřízení nové internetové přípojky. Co pro to musím udělat a jaký bude další postup?
Kontaktujte nás na čísle 777 101 723 nebo 777 101 712, nebo emailem: kamil.hugo@hugonet.cz. Domluvíme se na měření signálu, z důvodu zjištění, jestli je služba v daném místě dostupná. Toto měření je zdarma. Na místě se dohodnem na podmínkách připojení, montáže a umístění příjmové antény, termínu montáže a na smluvních podmínkách. Z Vaší strany potřebujeme zajistit souhlas vlastníka nemovitosti s montáží zařízení, pokud nejste majitelem přímo Vy.

Mám zájem o připojení, ale v místě mého bydliště dosud není vybudován žádný váš vysílač?
Ač nás to mrzí, takových míst je stále mnoho. Nicméně, pokud je to technicky možné, snažíme se vyhovět i žádostem obyvatel obcí, ve kterých zatím nepůsobíme. Proto nám Vaši poptávku zašlete, budeme se jí zabývat.

Jaké jsou ceny?
Veškeré ceny za připojení k internetu naleznete v zde.

Připojení k internetu již využívám. Jak mám platit?
Platit lze v periodách měsíčně dopředu, nebo ročně dopředu. Při platbě ročně dopředu je jeden měsíc zdarma. Nejčastější způsob platby je trvalý příkaz, SIPO(Sdružené inkaso plateb obyvatelstva), lze platit i převodním příkazem. Další způsob platby je inkasně z ůčtu, zde je ale potřeba předem povolit inkasní platbu ve prospěch poskytovatele internetu.

Můžu připojit dva nebo více počítačů?
Ano, to je možné. Budete potřebovat zařízení, které se jmenuje switch nebo router (v případě, že chcete mít doma Wi-Fi signál. To rozdělí Vaši linku na libovolný počet počítačů. Počítejte ovšem se zpomalením připojení jednotlivých počítačů. V případě, že budou aktivní dva (nebo více), rychlost se mezi ně dělí.

 Co mám dělat, když mi počítač píše chybové hlášení „Síťový kabel odpojen“?
Zkontrolujte napájení Vašeho přijímače. Poté ještě správné zapojení síťového kabelu do počítače. Síťový kabel poznáte podle hranaté plastové koncovky (RJ45) podobné telefonní zástrčce. Koncovka musí být zapojená do síťové karty, na které bývají zpravidla dvě kontrolky, které svítí nebo blikají. Pokud je vše připojeno správně a chybové hlášení nezmizelo, kontaktujte technickou podporu.